Thursday, October 5, 2017

Xót Xa (Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xót Xa (Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xót Xa (Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xót Xa (Remix) Lyrics have been many singers present, if

Xót Xa (Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xót Xa (Remix) Lyrics song presented by Thanh ThảoBài hát: Xót Xa (Remix) - Thanh Thảo


Đôi khi lòng muốn yêu anh thật nhiều.

Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu.

Đời anh là cả ước muốn tưong lai,

Còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay,

Làm sao chung đường chung bước.


Thôi anh đừng nhắc tên tôi làm gì.

Đời người không biết hãy tìm quên đi,

Từ khi anh nỡ cất bước ra đi,

Lòng tôi đau xót giây phút phân ly,

Ước mơ còn ước mơ gì.


Ngoài trời đổ mưa, như mưa trong lòng,

Mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu chắp cánh bay đi,

Mang về trả lại trăng sao.


Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng.

Tình yêu như chiếc lá rụng bên sông,

Hỏi anh, anh có biết hay không,

Mà sao anh để tôi nhớ, tôi mong.

Cách chia nào chẳng đau lòng...
You're watching

correct Xót Xa (Remix) Lyrics

if you detect errors in the Xót Xa (Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xót Xa (Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xót Xa (Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...