Thursday, October 5, 2017

Xúng Xính Xuân Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xúng Xính Xuân Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xúng Xính Xuân Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xúng Xính Xuân Lyrics have been many singers present, if

Xúng Xính Xuân Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xúng Xính Xuân Lyrics song presented by Bé Bào NgưBài hát: Xúng Xính Xuân - Bé Bào Ngư


Mẹ ơi xuân biết hát

Tiếng mưa như tiếng đàn

Mẹ ơi xuân đọc thơ

Hoa nở từng con chữ

Mẹ ơi xuân biết múa

Xào xạc lá non xanh

Mẹ ơi xuân biết vui

Như gõ tiếng trong nhà


Mẹ ơi xuân yêu mẹ

Yêu học đàn học ca

Xuân yêu ông yêu bà

Xuân ăn ngoan chóng lớn

Xuân nũng nịu đòi mẹ đưa đi chơi

Mẹ mua cho áo mới

Xuân xúng xính xinh tươi.
You're watching

correct Xúng Xính Xuân Lyrics

if you detect errors in the Xúng Xính Xuân Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xúng Xính Xuân Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xúng Xính Xuân Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...