Thursday, October 5, 2017

Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics have been many singers present, if

Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics song presented by Giáng Tiên, Trường Sơn (FM Band)Bài hát: Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu - Giáng Tiên, Trường Sơn


Ta bên nhau nhớ cái thuở ban đầu

Hai đứa gặp giữa trời mưa ngâu

Em về đâu anh cho hoá giang nè

Lên xe anh chở cho đỡ mỏi chân.


Nhưng anh ơi nhà em xa lắm

Ở bên kia đồi anh chở nổi không

Chỉ cần em lên xe ngồi

Đồi kia cap mấy anh đạp cũng qua

Hay là anh nói cho xuôi

Nữa đường mà quăn em xuống đứng bơ vơ một mình.


[ĐK:]

Thật tình anh muốn làm quen

Nên giờ nói thế để em vui lòng

Chứ thương thì dù có mấy sông

Dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua.


Nhà em còn có mẹ già

Mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa

Không đưa về thưa với mẹ già

Làm sao anh có được người anh thương

Không đưa về thưa với mẹ già

Làm sao anh cưới được người anh yêu.
You're watching

correct Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics

if you detect errors in the Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...