Sunday, November 30, 2014

Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics have been many singers present, if

Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics - Nguyễn Đình Nguyên :
Đêm nay trên phố đông ngoài kia bao đôi gái trai
Tay trong tay cười reo bên nhau rất vui
Riêng anh đây chờ em trong đôi mắt cay
Giờ hẹn rồi mà em thì sao không đến.

Anh mong em phút giây giờ
Đây anh đang ở đâu
Anh suy tư thì telephone réo vang
Anh yêu ơi chờ em thêm đôi phút thôi
Lòng rộn ràng chờ mong em cùng ra phố đêm đông.

Đêm Đông phố có muôn vì sao soi sáng đêm đông
Đêm Đông phố có câu nguyện thề hạnh phúc
Ngàn vì sao ngàn mơ ước
Và rồi anh sẽ bên em dài lâu em nhé
Đêm đông phố có em lòng như trang giấy
Không suy tính mắt anh ngập tràn hạnh phúc
Đời thật thơ đời mộng mơ từ ngày ta biết yêu.
You're watching

correct Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics

if you detect errors in the Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chờ Em Đêm Mùa Đông Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...