Sunday, November 30, 2014

Mặt Trời Trong Đêm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mặt Trời Trong Đêm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mặt Trời Trong Đêm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mặt Trời Trong Đêm Lyrics have been many singers present, if

Mặt Trời Trong Đêm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Mặt Trời Trong Đêm Lyrics - Huyền Ngọc :
Có người đàn bà ra vườn đi tìm quả chua
Người đàn bà đang tìm quả chua
Người đàn bà ấy có điều bí mật
Bí mật, dưới làn áo kia
Có người đàn bà âm thầm khâu từng mảnh áo
Lặng lẽ dệt giấc mơ mặt trời
Người đàn bà ủ sâu vạt áo
Giấc mơ ... giấc mơ một đêm mùa đông
Những giấc mơ cuồn cuộn những giấc mơ
Giấc mơ của người thiếu phụ
Giấc mơ hình hài con trẻ lấp lánh mặt trời
Ngựa đêm hỡi ngựa đêm
Ngựa đêm lầm lũi gõ móng trên đường mơ mặt trời
Dòng sông ơi dòng sông
Dòng sông tha thiết chảy về biển lớn
Mặt trời đâu, dòng sông ở đâu
Biển xanh ngàn năm con sóng bạc đầu
Là cây bật khóc, cánh đồng hầm hập, hầm hập gió
Bóng đêm dịu dàng dịu dàng, vuốt ve cơn đau
Và kia mảnh mặt trời và kia bừng sáng dương gian
Một mình mặt trời lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh..
You're watching

correct Mặt Trời Trong Đêm Lyrics

if you detect errors in the Mặt Trời Trong Đêm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mặt Trời Trong Đêm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mặt Trời Trong Đêm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...