Sunday, November 30, 2014

Mẹ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Mẹ Lyrics - Vũ Việt Hùng :
Con về thăm mẹ
Mùa xuân lung linh mắt người
Tấp nập xuôi ngược đường quê xôn xao mùa xuân
Em thơ áo khoe mầu
Con chim hót vang đồng lúa
Bên hiên nhà Mẹ đang ngóng trông

Chân trời góc biển
Mẹ dâng con cho nước non
Đêm ngày bốn mùa mẹ yêu con như hạt lúa
Sương rơi trắng mái đầu
Tay run mắt hoen mờ
Con xin mẹ được nghe từng bước chân muôn nẻo
Nhớ khi mưa dầm , nhớ khi đêm trường
Đường dài vọng về lời ru à ơi .... à ơi ....à o8i ...
À ơi.......à ơi ...... à ơi à ơi
You're watching

correct Mẹ Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...