Sunday, November 30, 2014

Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics have been many singers present, if

Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics - Triệu Hùng :
Có những cuộc tình
vừa chớm đã chia tay
Có những lời yêu
Chưa nói đã vụt bay
Có những nụ hôn
Chưa buông đã chua cay
Có những vòng tay
Chưa ấm đã lạnh ngay
Ôi tình yêu ...
mãi tìm sao không thấy
Có những cuộc đời
Trăn trở nào ai hay
Ôi tình yêu ...
Ôi người yêu
Người yêu ơi!
Sao xa mãi tầm tay ...
You're watching

correct Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics

if you detect errors in the Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Một Thoáng Ngậm Ngùi ! Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...