Sunday, November 30, 2014

Ngày Xưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngày Xưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngày Xưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngày Xưa Lyrics have been many singers present, if

Ngày Xưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Ngày Xưa Lyrics - Hoàng Phú :
Giòng sông Hát nước xanh mờ sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Sóng đưa lăn tăn con thuyền ai xuôi
Theo gió khơi tiếng ca âm thầm trầm rơi.

Ngày xưa kia nơi đây đã từng vang hình bóng
Đôi quần thoa đem máu đào hòa nước sông nhà
Hồn linh thiêng sống trong muôn ngàn sóng
những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng ca.

Thuyền ai lướt sóng trên giòng sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Có hay chăng ai trên giòng sông xanh
Tiếng ca thuở xưa như gọi tâm tình.

Chiều êm vắng nước sông mờ sâu
Con thuyền ai chèo đến nơi đâu ?
Sóng đưa câu ca trên Bạch Đằng Giang
Trong gió khơi tiếng ca âm thầm dần lan.

Ngày xưa kia nơi đây đã từng vang hình bóng
Quân Trần Vương pha máu mình cùng máu quân thù
Thời oai linh khắc trên muôn ngàn sóng
những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng ca.

Thuyền ai lướt sóng trên giòng sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Có hay chăng ai trên giòng sông xanh
Tiếng ca thuở xưa như gọi tâm lòng.
You're watching

correct Ngày Xưa Lyrics

if you detect errors in the Ngày Xưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ngày Xưa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ngày Xưa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...