Sunday, November 30, 2014

Nhánh Hoa Xưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nhánh Hoa Xưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nhánh Hoa Xưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nhánh Hoa Xưa Lyrics have been many singers present, if

Nhánh Hoa Xưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Nhánh Hoa Xưa Lyrics - A Khuê :
Một hôm tìm thấy nhánh hoa ép trong lòng giấy
Vàng phai tàn nhẫn dấu chân em tôi ngày ấy
Màu hoa phượng vĩ sân trường
Mà sao người đã xa người
Còn đâu đỏ thắm cho đời phấn son

Hồn ta ngày tháng ngất ngây dư âm đàn cũ
Chỉ mong cùng bước với em trên con đường vắng
Dìu nhau về tới phương trời
để nghe nghìn gió ra lời...
bài ca tình ái có ta ngậm ngùi

Ngồi nhìn vầng trăng xuống nơi chân trời
Bồi hồi ngày vui đã xa xôi rồi
Còn lại cành hoa đã trơ xương khô
Còn lại mùi hương xưa chìm đắm

Một hôm tìm thấy bóng hoa ép trong hồn cũ
Vàng phai một kiếp bướm kia cho ta hoài nhớ
Tình thơ mộng vẫn mỹ miều
để ta còn ước trên đời
Ngày em cùng với nhánh hoa hiện về...
You're watching

correct Nhánh Hoa Xưa Lyrics

if you detect errors in the Nhánh Hoa Xưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nhánh Hoa Xưa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nhánh Hoa Xưa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...