Sunday, November 30, 2014

Nhớ Mẹ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nhớ Mẹ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nhớ Mẹ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nhớ Mẹ Lyrics have been many singers present, if

Nhớ Mẹ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Nhớ Mẹ Lyrics - Đỗ Chí Thiện :
Nhớ đến mẹ hiền con thương vô vàn
Những tháng ngày dài nuôi con vượt những gian nan
Biển trời mênh mông quá, lòng mẹ bao la quá
Sức sống thiên nhiên muôn đời khó quên

Mảnh đất cùng người đi qua gian khổ
Mái tóc giờ này con hôn màu đất đã khô
Mẹ còn mang hơi ấm, vùng đạn bom đất nóng
Yêu quê mẹ đã đi vào chiến tranh

Dẫu đau thương khó nhọc mẹ đi
Vắt cơm nuôi đàn con chiến đấu
Mong quê hương sạch bóng quân thù
Tàn chiến tranh, tàn chiến tranh
Mẹ đón con về!

Vai gánh nặng muôn nghìn thiếu khó nhọc
Thân mẹ hiền lo ngại suốt quanh năm
Đường thiên lý, vai mang chân bước vội
Mong trở về chăm sóc đàn con
Tình thiêng liêng nung chảy cả tâm hồn
Ôi cao quý tấm lòng thương của me.

Tháng tháng ngày ngày chăm lo nuôi trồng
Miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai
Mẹ là thân cây lúa, bền vững trong mưa gió
Yêu quê mẹ đã hóa hạt lúa thơm
You're watching

correct Nhớ Mẹ Lyrics

if you detect errors in the Nhớ Mẹ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nhớ Mẹ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nhớ Mẹ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...