Sunday, November 30, 2014

Tình Mãi Vấn Vương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Mãi Vấn Vương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Mãi Vấn Vương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Mãi Vấn Vương Lyrics have been many singers present, if

Tình Mãi Vấn Vương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Tình Mãi Vấn Vương Lyrics - Nguyễn Duy Trung :
Hoàng hôn tím trong chiều buông
Đàn ai phím tơ chùng dây
Chiều nay nhớ thương về ai
Tình ơi tháng năm nhạt phai

Dấu yêu xưa còn vương vấn đợi nhau
Dấu yêu ơi còn thương nhớ về nhau

Chim có đôi ta lẻ đôi lẻ bạn
Yêu làm chi để ngày nhớ đêm mong
Đò ai lướt ngang dòng sông tìm đâu bến đậu
Làn nước xanh xanh từng đêm mái dầm khua
Nặng tình thương nhớ

Đò về nơi xa có hay tình ta
Thầm mong thầm đợi
Nhớ câu hẹn xưa nhớ về ai lòng vương vấn hoài
Ai đã tin ai thầm trao luyến lưu ban đầu
Nay còn đâu, đã hết giữa lòng sâu
You're watching

correct Tình Mãi Vấn Vương Lyrics

if you detect errors in the Tình Mãi Vấn Vương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Mãi Vấn Vương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Mãi Vấn Vương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...