Sunday, November 30, 2014

Tình Thiên Thu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Thiên Thu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Thiên Thu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Thiên Thu Lyrics have been many singers present, if

Tình Thiên Thu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Tình Thiên Thu Lyrics - A Khuê :
Lòng đã như là héo khô
Khi không chiếc lá chia lìa
Tình đã như một bóng ma
Theo nhau bao giờ cũng nhớ
Một thoáng thôi là mất đi
Thanh xuân theo bóng ma không về
chỉ còn lại chút hồn nhiên
trong ta rồi cũng phai tàn

Đời vắng cung đàn tiếc thương
bao nhiêu dĩ vãng xa gần
Tình đã thơ dại tháng năm
đêm đêm ôm mộng sương khói
Một phút giây rồi biến tan
Ôi chao! Hoang phế thiên đường
Chỉ còn lại chút sầu đau
Trong ta dòng máu chảy về trái tim

Đời lỡ lỗi lầm say đắm
Lòng đã âm thầm cô đơn
Đôi khi thấy em về đấy
Ôm một cành hoa rã riêng
Còn đó linh hồn sa ngã
Còn đó lâu đài hoang vu
đôi khi ngỡ em về đấy
Ôm cả tình tôi thiên thu...
You're watching

correct Tình Thiên Thu Lyrics

if you detect errors in the Tình Thiên Thu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Thiên Thu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Thiên Thu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...