Sunday, November 30, 2014

Vết Chân Hoang Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vết Chân Hoang Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vết Chân Hoang Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vết Chân Hoang Lyrics have been many singers present, if

Vết Chân Hoang Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Vết Chân Hoang Lyrics - Jo Marcel :
Bước chân đi trên bãi hoàng hôn
Vết chân hoang hằn vết đau thương
Sóng xa đưa như những lời than
Bóng ai đi lệ ướt hoen mi?

Vì sao đã biết đau buồn những ngày xanh?
Đời sao mong manh đã khóc với chua cay
Ta trong cơn say, trong đam mê, ý tìm quên
Ta vui chân đi, không chia ly, không tình yêu
Đi tìm bến mơ, không đến bao giờ.

Ta nghe đau thương, không yêu đương, không niềm tin
Ta qua cơn mơ, nghe bơ vơ, giữa người xưa
Không gần bến mơ, không chút đợi chờ.

Nhớ nhung ai tan nát lòng ta?
Nỗi chua cay trong ngày tháng qua
Bước chân đi trên cát vàng tan
Sóng xa đưa nhòa vết chân hoang...
You're watching

correct Vết Chân Hoang Lyrics

if you detect errors in the Vết Chân Hoang Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vết Chân Hoang Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vết Chân Hoang Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...