Sunday, November 30, 2014

Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics have been many singers present, if

Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics - Nguyễn Đình Nguyên :
Vui đêm trăng rằm có ông trăng tròn
với đôi mắt to sáng như sao ngời
Miệng ông cười tươi lắc lư trên trời
mời ông xuống chơi trăng hỡi trăng ơi.

Chúng cháu có nhiều đèn vàng đèn xanh
chúng cháu có nhiều đèn đỏ đèn hồng.
Đèn ngôi sao xanh ước mơ hy vọng
đèn cờ đỏ thắm yêu mến quê hương.

Cá chép cá mè ngựa vằn tàu bay
trái bí trái bầu tàu thủy lân rồng
đèn Đô Rê Mon với Marsupilami
đèn trái tim hồng cùng em chơi trăng.
You're watching

correct Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics

if you detect errors in the Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vui Đêm Trăng Rằm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...