Sunday, November 30, 2014

Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics have been many singers present, if

Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics - Lê Khắc Thanh Hoài :
Cánh chim.. vút bay về xa cuối ngàn
Gió như... phảng phất mùi hương của trời
Mầu xanh lá cây vườn tôi... trầm lặng suốt một mùa đông

Yêu suốt một mùa đông, yêu suốt một kiếp người
Tình ngất cao vòng tay, tình đắm rơi đầu sông
Mấy mùa đông đã về, mây mộng đầu đã dệt
Tình đong đưa, lá vàng...


Gió lay, gió lay cành liễu rũ buồn
Gió đưa... gió đưa màn mây lững lờ
Màu xanh ấp ủ hồn tôi.. dạt dào mối tình chiều đông

Yêu suốt một mùa đông, như suối chảy theo nguồn
Tựa gió theo làn mây, tựa én bay tìm xuân
Sóng gào hay biển động, gió lộng hay bão về
Tình đong đưa.. cuối hồn...
You're watching

correct Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics

if you detect errors in the Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Yêu Suốt Một Mùa Đông Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...