Friday, September 29, 2017

Ai Đưa Em Về Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ai Đưa Em Về Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ai Đưa Em Về Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ai Đưa Em Về Lyrics have been many singers present, if

Ai Đưa Em Về Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ai Đưa Em Về Lyrics song presented by Đàm Vĩnh HưngBài hát: Ai Đưa Em Về - Đàm Vĩnh Hưng


Đêm nay ai đưa em về

Đường khuya sao trời lấp lánh

Đêm nay ai đưa em về

Mắt em sao chiếu long lanh


Đêm nay khi em đi rồi

Đường khuya riêng một mình tôi

Đêm nay khi em đi rồi

Tôi về đếm bước lẻ loi


Người yêu ơi trong tình muộn

Người yêu ơi trong tình buồn

Trọn tình yêu ta đã cho nhau

Hãy quên niềm đau


Thời gian ơi xin dừng lại

Thời gian ơi xin dừng lại

Cho đôi tình nhân

Yêu trong muộn màng

Đừng khóc ly tan


Đêm mai ai đưa em về

Mình em trên hè phố vắng

Đêm mai ai đưa em về

Mắt em lệ ướt long lanh


Đêm mai không ai đưa về

Người ơi xin đừng hờn dỗi

Đêm nay cô đơn đi về

Xin người hãy nhớ tình tôi
You're watching

correct Ai Đưa Em Về Lyrics

if you detect errors in the Ai Đưa Em Về Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ai Đưa Em Về Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ai Đưa Em Về Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...