Friday, September 29, 2017

Bài Hát Xì Trum Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Hát Xì Trum Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Hát Xì Trum Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Hát Xì Trum Lyrics have been many singers present, if

Bài Hát Xì Trum Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Hát Xì Trum Lyrics song presented by V.ABài hát: Bài Hát Xì Trum - V.A


Từ ngàn dặm đường xa tít ở trong khu rừng vốn thành bình

Sẽ thấy có những cư dân màu xanh

Kìa là làng Xì Trum đây rất thích cất tiếng hát mỗi ngày

Sống rất hăng hái yêu đời tự do Gà Mên kia xấu xa

Xì trum ta chẳng tha


Đừng mong hung hăng có Tí Vua là ngươi thua

Đường vào làng Xì Trum khó khăn mấy ai biết được rằng

Phải có những phép nhiệm màu giúp cho

Nào mừng mọi người đã đến với thế giới của những nụ cười

Mau cùng nhau ta Xì Trum nhé
You're watching

correct Bài Hát Xì Trum Lyrics

if you detect errors in the Bài Hát Xì Trum Lyrics , please reflect to us via the comment form below.