Friday, September 29, 2017

Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics have been many singers present, if

Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics song presented by 5 Dòng KẻBài hát: Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) - 5 Dòng Kẻ


Em bảo "Anh đi đi"

Sao anh không đứng lại ?

Em bảo "Anh đừng đợi"

Sao anh vội về ngay ?


Lời nói thoảng gió bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em


Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em

Không nhìn vào mắt sầu

Không nhìn vào mắt sâu ?


Những chuyện buồn qua đi

Xin anh không nhắc lại

Em ngu khờ vụng dại

Anh mơ mộng viễn vông


Đời sống nghiệt ngã không

cho chúng mình ấm mộng

Thì thôi xin gửi sóng

Đưa tình về cuối sông


Thì thôi xin gửi sóng

Đưa tình về cuối sông

Đưa tình về với mộng

Đưa tinh vào cõi không
You're watching

correct Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics

if you detect errors in the Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bài Không Tên Số 50 (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...