Friday, September 29, 2017

Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics have been many singers present, if

Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics song presented by Trà Bình, Cao Hoàng Nghi, Thiện Tâm Chi BảoBài Ngợi Ca Quê Hương - Trà Bình, Cao Hoàng Nghi, Thiện Tâm Chi Bảo


Tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam

Trên quê hương ta đó cố tìm đâu đây chút tình

Tình là đồng ruộng bao la tình là đình làng cây đa

Thương tiếng ru ai bùi ngùi rót trên đất bồi phù sa.


Bên con sông đưa khách chiếc đò nay vắng người xưa

Nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn vây quanh liếp dừa

Ngày nào mình còn ngây thơ tình học trò đẹp như mơ

Ôi khói lam ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu.


Nước đang lớn chim bìm bịp về

Nhắn ai bước đi trọn lời thề

Lòng ngất ngây câu hò hát quê

Nghe như mùa xuân đang đợi ngày về.


Nhịp cầu tre lắc lẻo bờ ao

Hàng dừa xanh gió chiều lao xao

Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau.


Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mạ non

Câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn

Còn ruộng đồng còn quê hương! Còn giọng hò còn yêu thương

Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi.
You're watching

correct Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics

if you detect errors in the Bài Ngợi Ca Quê Hương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.