Friday, September 29, 2017

Bình Dương Quê Tôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bình Dương Quê Tôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bình Dương Quê Tôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bình Dương Quê Tôi Lyrics have been many singers present, if

Bình Dương Quê Tôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bình Dương Quê Tôi Lyrics song presented by Vũ Bảo ĐạtBài hát: Bình Dương Quê Tôi - Vũ Bảo Đạt


Hãy ghé quê tôi Thủ Dầu Một Bình Dương

Miền quê yên vui, sum suê vườn cây trái

Miền quê yên bình với những câu khoan hò

Miền quê thân quen xinh tươi màu gốm sứ

Miền quên thanh bình sức sống luôn trào dâng.


Hãy ghé quê tôi Thủ Dầu Một Bình Dương

Miền đất hăng say bao công trình tiếp nối

Miền đât kiên cường thắm máu bao anh hùng

Miền đất hiên ngang vươn lên tầm cao mới

Miền đất anh hùng sức sống đang dâng trào


Bình Dương là chiến khu D

Là vườn trái sum suê

Là gốm sứ thân quen

Bình Dương nhiều nhà máy vươn cao

Hiện đại hóa tương lai

Vùng quê mới đẹp giàu.
You're watching

correct Bình Dương Quê Tôi Lyrics

if you detect errors in the Bình Dương Quê Tôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bình Dương Quê Tôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bình Dương Quê Tôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...