Friday, September 29, 2017

Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics have been many singers present, if

Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics song presented by KhóiBài hát: Chí Phèo (Beat Hạ Tone) - Khói


Anh đây quậy phá khắp đất trời rượu chè lè nhè đi khắp nơi

Lang thang cười hát ca với đời anh chí phèo ... anh chí phèo

Em đây chẳng nết na ngoan hiền chẳng được diệu dàng lại kém duyên

Ba mươi rồi đấy vẫn chưa chồng em Thị Nở....Em Thị Nở

Một tối trăng lên cao rồi Phèo thắm hơi men say rồi

Nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi hò Quau ồ :))

Chàng bỗng say hương men tình nàng trót quên thân quên mình

Một phút thăng hoa cho đời lung linh

Ô ì á í a mai chúng ta đấp xây kết duyên trọn đời

Nắng mưa ấy chuyện của trời người ơi

Ô ì á í a anh sẽ không dối gian phá tan nhà người

Hứa làm những điều tốt đẹp người ơi người ơi


Một tối trăng lên cao rồi Phèo thắm hơi men say rồi

Nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi hò Quau ồ :))

Chàng bỗng say hương men tình nàng trót quên thân quên mình

Một phút thăng hoa cho đời lung linh

Ô ì á í a mai chúng ta đấp xây kết duyên trọn đời

Nắng mưa ấy chuyện của trời người ơi

Ô ì á í a anh sẽ không dối gian phá tan nhà người

Hứa làm những điều tốt đẹp người ơi người ơi


Phèo này phèo hãy nhớ rằng

Giữ người thương mến ta

Thị chẳng được hương sắc đời

nhưng nàng có trái tim


Ô ì á í a mai chúng ta đấp xây kết duyên trọn đời đời

Nắng mưa ấy chuyện của trời người ơi

Ô ì á í a anh sẽ không dối gian phá tan nhà người

Hứa làm những điều tốt đẹp người ơi người ơi


Ô ì á í a mai chúng ta đấp xây kết duyên trọn đời

Nắng mưa ấy chuyện của trời người ơi

Ô ì á í a anh sẽ không dối gian phá tan nhà người

Hứa làm những điều tốt đẹp người ơi người ơi


Anh không giàu có cũng chẳng nghèo

Chỉ cần một người yêu tốt theo

Sao duyên trời vẫn chưa gieo

Phải chăng anh quá bèo

Phải chăng anh không bằng Chí Phèo
You're watching

correct Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics

if you detect errors in the Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chí Phèo (Beat Hạ Tone) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...