Friday, September 29, 2017

Con Sẽ Không Quên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Sẽ Không Quên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Sẽ Không Quên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Sẽ Không Quên Lyrics have been many singers present, if

Con Sẽ Không Quên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Sẽ Không Quên Lyrics song presented by Duy MạnhBài hát: Con Sẽ Không Quên - Duy Mạnh


Lời mẹ ru như suối mát trong

Để con được âu yếm mỗi ngày

Cha là vầng ánh sáng thái dương

Luôn soi đường cho con đi mãi.


Con đã được nuôi nấng với bao tình thương

Cha mẹ đã dành cho con hết

Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm

Lo cho con cuộc sống ấm êm.


Rồi thời gian trôi qua rất nhanh

Qua đi tuổi thơ ấu ngày nào

Và giờ đây con đã lớn khôn

Biết đi tìm một cuộc sống mới.


Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha

Năm xưa đã dạy cho con đó

Con không thể nào quên những đêm mưa gió

Suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về.


Suốt cuộc đời này con không quên

Những điều cha đã dạy cho con

Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời

Những lời dạy của mẹ năm xưa.


Vẫn dịu dàng đâu đây bên con

Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người

Lời mẹ ru như suối mát trong

Con vẫn được âu yếm mỗi ngày.


Cha là vầng ánh sáng thái dương

Vẫn soi đường cho con bước đi

Rồi thời gian trôi qua rất nhanh

Qua đi tuổi thơ ấu ngày nào.


Và giờ đây con đã lớn khôn

Biết đi tìm một cuộc sống mới

Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha

Năm xưa đã dạy cho con đó.


Con không thể quên những đêm mưa gió

Suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về

Suốt cuộc đời này con không quên

Những điều cha đã dạy cho con.


Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời

Những lời dạy của mẹ năm xưa

Vẫn dịu dàng đâu đây bên con

Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người.


Lời mẹ ru như suối mát trong

Con vẫn được âu yếm mỗi ngày

Cha là vầng ánh sáng thái dương

Vẫn soi đường cho con bước đi.


(Lời mẹ ru như suối mát trong

Để con được âu yếm mỗi ngày

Cha là vầng ánh sáng thái dương

Vẫn soi đường cho con bước đi)
You're watching

correct Con Sẽ Không Quên Lyrics

if you detect errors in the Con Sẽ Không Quên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Sẽ Không Quên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Sẽ Không Quên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...