Friday, September 29, 2017

Con Tắc Kè Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Tắc Kè Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Tắc Kè Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Tắc Kè Lyrics have been many singers present, if

Con Tắc Kè Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Tắc Kè Lyrics song presented by Bảo HưngBài hát: Con Tắc Kè - Bảo Hưng


Một mình quạnh hiu, canh cánh đêm thâu

Mà nghe, tiếng kêu tắc kè

Bởi ơi tắc kè, ơi tắc kè lạc bầy tìm gọi nhau

Mà lòng quặng đau ai biết ra sao

Người ta đã quên lối về, đã quên ước thề

Bước qua cầu mà cùng người giàu sang...

ĐK:

Bậu mình ơi, có con tắc kè nó kêu tắc kè, tắc kè tắc kè

Đêm đã đến ai ơi...

Nó kêu não lòng nhưng em giờ đã gối chăn ai mặn nồng

Bậu mình ơi, có nghe tiếng lòng nhớ đêm vợ chồng

Ôi mặn nồng tha thiết những canh thâu...

Có con tắc kè đêm đêm thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng!

You're watching

correct Con Tắc Kè Lyrics

if you detect errors in the Con Tắc Kè Lyrics , please reflect to us via the comment form below.