Sunday, September 3, 2017

Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics have been many singers present, if

Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics song presented byBài hát : Em Muốn Anh Sống Sao - Khánh Phương


Từ sâu trong đôi mắt này, em hờ hững không như bao ngày

Phải chăng nơi chốn đây, để em vội đến và rồi vội đi?

Phải chi em thấu hiểu, rằng anh đã yêu em rất nhiều?

Nói đi em người ơi giờ em muốn anh phải sống sao!

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm

Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm

Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn

Nói đi em người ơi giờ em muốn anh phải sống sao!

Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đâu?

Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây...

Em là ai đi qua chốn này?... còn anh là ai trong cuộc đời em đây?

Nói đi em người ơi vì sao em nỡ yêu anh như vậy!!!


Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm

Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm

Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn

Nói đi em người ơi giờ em muốn anh phải sống sao!

Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đâu?

Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây...

Em là ai đi qua chốn này?... còn anh là ai trong cuộc đời em đây?

Nói đi em người ơi vì sao em nỡ yêu anh như vậy!!!
You're watching

correct Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics

if you detect errors in the Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Muốn Anh Sống Sao Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...