Friday, September 29, 2017

Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics have been many singers present, if

Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics song presented by Ngọc HiểnBài hát: Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) - Ngọc Hiển


Em tha thứ cho những lần anh sai

Dẫu rằng em đã rơi thật nhiều nước mắt

Điều gì buồn hơn khi phải giận hờn

người mình yêu thương

Em nghĩ đến những ngày mình yêu nhau

Em nghĩ đến những điều mình đã có

Những ngày vừa qua em cứ mãi giày vò

hay là chia tay

Đằng sau bao câu hứa là

biết bao nhiêu lời dối lừa

Nghĩ đến em anh có vui không

Đừng bắt em phải sống bằng

trái tim mang đầy nghi ngờ

Thử thách em đến bao giờ

đến bao giờ

Cuộc đời là những chuỗi ngày

chúng ta không thể quay lại

Để xoá đi hết những sai lầm

Trải qua bao sóng gió và biết bao nhiêu

lần đau buồn

Liệu chúng ta có thể yêu thương

như ngày xưa...

Em tha thứ không phải là em quên

Chỉ là vì muốn trái tim mình nhẹ nhõm

Để lòng bình yên em cố gắng một lần

vì còn yêu anh

Đằng sau bao câu hứa là

biết bao nhiêu lời dối lừa

Nghĩ đến em anh có vui không

Đừng bắt em phải sống bằng

trái tim mang đầy nghi ngờ

Thử thách em đến bao giờ đến bao giờ

Cuộc đời là những chuỗi ngày

chúng ta không thể quay lại

Để xoá đi hết những sai lầm

Trải qua bao sóng gió và biết bao nhiêu

lần đau buồn

Liệu chúng ta có thể yêu thương

như ngày xưa...

Đằng sau bao câu hứa là

biết bao nhiêu lời dối lừa

Nghĩ đến em anh có vui không

Đừng bắt em phải sống bằng

trái tim mang đầy nghi ngờ

Thử thách em đến bao giờ

đến bao giờ

Cuộc đời là những chuỗi ngày

chúng ta không thể quay lại

Để xoá đi hết những sai lầm

Trải qua bao sóng gió và

biết bao nhiêu lần đau buồn

Liệu chúng ta có thể yêu thương

như ngày xưa...
You're watching

correct Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics

if you detect errors in the Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Tha Thứ Cho Anh (Mặt Nạ Tình Yêu OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...