Friday, September 29, 2017

Giết Người Anh Yêu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giết Người Anh Yêu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giết Người Anh Yêu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giết Người Anh Yêu Lyrics have been many singers present, if

Giết Người Anh Yêu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giết Người Anh Yêu Lyrics song presented by Tuấn Quỳnh, Mai Thiên VânBài hát: Giết Người Anh Yêu - Tuấn Quỳnh, Mai Thiên Vân


Tại sao anh muốn giết người anh yêu

Người yêu anh có tội tình gì đâu

Nàng lên xe hoa ngày cưới ngỡ như xe tang mở lối

Sung sướng gì theo kẻ không yêu


Tại sao anh chẳng yêu người yêu anh

Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh hay

Mẹ cha tham sang gả bán nợ duyên xem như bài toán

Phận làm con nàng phải vâng lời


Anh ơi sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để nàng của anh mãi mãi

Thế nhưng khi anh giết nàng anh sẽ vui gì hay là anh khổ đau hơn


Giờ đây anh đã hiểu nàng phải không

Còn thương anh cố quên nàng cho xong

Dù cho hôm nay nàng chết tình yêu hôm nao cũng hết

Thì thôi anh đừng có bận lòng
You're watching

correct Giết Người Anh Yêu Lyrics

if you detect errors in the Giết Người Anh Yêu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.