Friday, September 29, 2017

Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics have been many singers present, if

Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics song presented by Việt Hoàn (NSƯT), Anh ThơAnh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Ở nơi anh đầu nguồn con nước, lắng phù sa in bóng đôi bờ.

Anh ở biên cương, biết rằng em năm ngóng tháng chờ,

Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước,

Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt

Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.


Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,

Em thương anh nơi chiến hào gặp rét.

Mà em thương anh... chiều nay đang đứng gác,

Lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không,

Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thùy !


Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,

Có tình yêu (bốn mùa sưởi ấm).

(Dù gió mưa), (dù mùa đông),

(Vì rằng em) luôn ở bên anh (2)


2.

Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển,

Ở trên anh đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.

Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,

Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước

Đem lòng mình gửi về miền biên giới.

Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.


Anh ở biên cương sương lạnh giá biết mùa đông tới.

Nơi quê hương em bước vào vụ mới.

Rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết,

Tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không,

Hỡi em yêu ở cuối sông Hồng !


Thấy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ

Biết là anh nhớ về em đó

(Là chiến công), (là niềm tin),

Là tình yêu em gửi cho anh.

Anh gửi cho em

Em gửi cho anh

Anh gửi cho em

Là tình yêu... ta gửi... cho nhau...
You're watching

correct Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics

if you detect errors in the Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...