Friday, September 29, 2017

Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics have been many singers present, if

Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics song presented by Lâm Chấn HuyBài hát: Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix - Lâm Chấn Huy


Này là cỏn non rất mềm

Này mùa xuân rất hiền

Này là hoa rất thơm,

Này là giọt sương trĩu nặng

Hạt ngọc trên lá cỏ

Trên bông tầm xuân trước hiên nhà


Vì em đã biết anh chiểu qua

Người em vẫn thấy khi nằm mơ

Người vừa hiền khô dễ thương

Lại vừa đẹp trai nhất vùng

Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân


Và mùa xuân biết em, biết em...

Đã mang một mối tình.

Wow...wo...Biết em, biết em...

Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương.
You're watching

correct Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics

if you detect errors in the Hoa Cỏ Mùa Xuân Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.