Friday, September 29, 2017

Lâu Đài Tình Ái Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lâu Đài Tình Ái Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lâu Đài Tình Ái Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lâu Đài Tình Ái Lyrics have been many singers present, if

Lâu Đài Tình Ái Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lâu Đài Tình Ái Lyrics song presented by Cẩm Ly, Quốc ĐạiBài Hát: Lâu Đài Tình Ái - Cẩm Ly, Quốc Đại


Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.

Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.

Đợi chờ một đêm trăng nào tới

Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc

Đợi một lần không gian đổi mới

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...


Tinh tú trời cao làm vương miện sáng.

Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn.

Hoàng hậu về cao sang quyền quý

Đẹp nụ cười quân vương vừa ý

Và lâu đài mang tên tình ái

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...


Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian,

Em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần.

Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa

Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vấn vương đôi hồn hoa.


Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,

Cho mắt em xanh đến tận muôn đời.

Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,

Lời hẹn đầu chưa đi vào tối,

Thì lâu đài mang tên Tình Ái,

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...


Tinh tú trời cao làm vương miện sáng.

Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn.

Hoàng hậu về cao sang quyền quý

Đẹp nụ cười quân vương vừa ý

Và lâu đài mang tên tình ái

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...


Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian,

Em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần.

Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa

Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vấn vương đôi hồn hoa.


Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,

Cho mắt em xanh đến tận muôn đời.

Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,

Lời hẹn đầu chưa đi vào tối,

Thì lâu đài mang tên Tình Ái,

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...
You're watching

correct Lâu Đài Tình Ái Lyrics

if you detect errors in the Lâu Đài Tình Ái Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lâu Đài Tình Ái Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lâu Đài Tình Ái Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...