Friday, September 29, 2017

Lời Em Hứa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lời Em Hứa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lời Em Hứa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lời Em Hứa Lyrics have been many singers present, if

Lời Em Hứa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lời Em Hứa Lyrics song presented by Gia Lạc, Nguyễn MinhBài hát: Lời Em Hứa - Gia Lạc, Nguyễn Minh


Em cười mà sao giọt nước mắt tôi rơi

Tình yêu nào dễ có em ơi, mà sao người đời gian dối

Yêu người...mà người nào có yêu tôi

Lời yêu tựa áng mây trôi

Trót lưỡi đầu môi người đã quên rồi


Ngày xưa em hứa sẽ yêu tôi suốt đời

Giờ sao em chối không hề yêu tôi

Ngày xưa mình bước chung đôi

Giờ sao xa cách hai nơi

Người lên xe hơi đường hoa mở lối


Lời xưa em hứa yêu là gió chiều

Giận tôi sao quá tin lời em yêu

Tình yêu ngỡ có trong tay

Giờ sao nhận lấy chua cay

Vui bên ai nhìn tôi em cười


Điệp khúc:


Em cười mà sao giọt nước mắt tôi rơi

Tình yêu nào dễ có em ơi mà sao tình đời gian dối

Yêu người...mà người nào có yêu tôi

Lời yêu tựa áng mây trôi

Trót lưỡi đầu môi người đã quên rồi
You're watching

correct Lời Em Hứa Lyrics

if you detect errors in the Lời Em Hứa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.