Friday, September 29, 2017

Lời Thề Xưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lời Thề Xưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lời Thề Xưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lời Thề Xưa Lyrics have been many singers present, if

Lời Thề Xưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lời Thề Xưa Lyrics song presented by Diễm SươngBài hát: Lời Thề Xưa

Ca sĩ: Diểm Sương


Có ai bao giờ nhớ tới

Những câu thề nguyện nhớ lời xưa

Có ai bao giờ nhớ tới

Những câu thề nguyện lời thề xưa

Những câu nguyện cầu

Những ước mơ đầu

Người quên thôi đã quên rồi

Mình tôi nhớ câu

Ước nguyện lứa đôi

Người không nhớ ngày chúng ta đi

Khi gió xuân êm đềm về

Người đâu nhớ người ghé tai ta

Người nói ta nghe

Từng câu mãi yêu nhau

Ôi lời cuối còn in sâu

Còn mãi vang trong lòng đớn đau
You're watching

correct Lời Thề Xưa Lyrics

if you detect errors in the Lời Thề Xưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lời Thề Xưa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lời Thề Xưa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...