Friday, September 29, 2017

Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics have been many singers present, if

Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics song presented by Gia KhiêmBài hát: Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) - Gia Khiêm


Mặt trời rực rỡ sáng từ sớm mai

Chân em đến lớp vui cả ngày dài

Nắng vàng nhảy nhót chạy khắp núi đồi

Mặt trời hồng ứng cười giòn trên môi

Là lăn la... Là lăn la...là là la lá là

Là lăn la... Là lăn la...là là la lá là

Mặt trời của anh nhỏ bé

Nửa chân đồi lấp lánh môi cười tỏa sáng rạng ngời

Cả cuộc đời anh muốn chìm trong nắng ấm của bình mình

Mặt trời bé ơi hạnh phúc đã đến rồi

Dẫn lối cuộc đời đi đến tuyệt vời

Ánh nắng vàng theo gót nàng phủ ấm áp sau đêm dài

.....

Mặt trời của anh nhỏ bé

Nửa chân đồi lấp lánh môi cười tỏa sáng rạng ngời

Cả cuộc đời anh muốn chìm trong nắng ấm của bình mình

Mặt trời bé ơi hạnh phúc đã đến rồi

Dẫn lối cuộc đời đi đến tuyệt vời

Ánh nắng vàng theo gót nàng phủ ấm áp sau đêm dài
You're watching

correct Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics

if you detect errors in the Mặt Trời Của Anh (Sứ Mệnh Trái Tim OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.