Friday, September 29, 2017

Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics song presented by Khánh Bình, V.ABài hát: Mẹ Chồng Nàng Dâu - Khánh Bình, V.A


Làm dâu bây giờ sao khác ngày xưa

Con gái thời nay hay lý sự lại chẳng nghe lời

Mẹ chồng nói 1 , con dâu trả lời 2

Cơm nước chẳng lo cứ suốt ngày lo chuyện bao đồng.


Mẹ ơi trong nhà thiếu trước hụt sau

Mẹ chẳng bận tâm cứ lấy tiền mẹ chơi số đề (hoài à)

Trời ơi tui già nên giải trí vậy thôi

Có đáng gì đâu sao cứ nhằn, dạy khôn tui hoài.


[ĐK:]

Trời ơi sao khổ cái thân tôi, chữ tình chữ hiếu xẻ đôi

Ngày làm như trâu, tối về cũng chẳng ngủ yên

Mẹ chồng con dâu cứ lục đục khua xoong đập nồi

Gọi trời không thấu chắc kiểu này tôi chết cho xong.


Trời ơi như nước đổ lá môn, nói hoài em chẳng chịu nghe

Mẹ là mẹ anh, phận làm con phải dưỡng nuôi

Còn phần vợ con chỉ khuyên mẹ không nên ghiền đề

Thuận hòa sau trước để gia đình hạnh phúc ấm êm.


Ừ mẹ biết rồi cũng bởi vợ con

Sao chẳng chịu sinh đứa cháu nội để mẹ ẵm bồng

Mẹ sẽ đỡ buồn bớt trống vắng quạnh hiu

Mẹ hứa từ nay không đánh đề làm hai con buồn.


Mẹ ơi bây giờ con hiểu tại sao

Hai đứa tụi con mẹ đã dạy thì phải nghe lời

Sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu thiệt ngoan

Đem đến nguồn vui để cho mẹ hạnh phúc tuổi già.


* Sống chung mái nhà mẹ chồng với nàng dâu

Đừng nên tính toán một câu nhịn bằng chín câu lành.
You're watching

correct Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Chồng Nàng Dâu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...