Friday, September 29, 2017

Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics song presented by Huỳnh Hiền Năng, Annie (Lip B)Bài hát: Mẹ Ơi, Mẹ À - Huỳnh Hiền Năng, Annie (Lip B)


Mẹ ơi ngồi xuống ăn cơm đi mẹ à

Mẹ ơi để đó con lo cho mẹ à

Nồi canh con đã nêm xong rồi

Chảo thịt con đã kho thật ngon

Mẹ ơi ngồi đây ăn cùng với chúng con


Mẹ ơi quần áo hãy để con tự giặt

Mẹ ơi nhà cửa hãy để con dọn dẹp

Chậu hoa con đã đơm thật đẹp

Tủ lạnh đầy ắp rau quả ngon

Mẹ ơi hãy cứ để cho chúng con


Ngày tháng qua đi con dần lớn khôn

Chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều hơn

Mẹ đừng lo lắng con đã trưởng thành lắm

Hãy để con lo những tháng năm về sau

Từ lúc con sinh ra đời trên thế gian

Con bao nhiêu tuổi mẹ bấy nhiêu gian nan

Hãy để con lo cho mẹ nhiều hơn

Mẹ ơi mẹ à hãy để cho chúng con


Mẹ ơi mẹ muốn Nha Trang hay Đà Lạt

Mẹ ơi hãy xách vali lên đi nào

Cả năm mẹ đã ở nhà rồi

Cùng con đi đó đây dạo chơi

Hãy để con đưa mẹ đi khắp nơi


Ngày tháng qua đi con dần lớn khôn

Chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều hơn

Mẹ đừng lo lắng con đã trưởng thành lắm

Hãy để con lo những tháng năm về sau

Từ lúc con sinh ra đời trên thế gian

Con bao nhiêu tuổi mẹ bấy nhiêu gian nan

Hãy để con lo cho mẹ nhiều hơn

Mẹ ơi mẹ à hãy để cho chúng con


Dù có lúc con mang lầm lỗi

Dù có lúc con đã chẳng nghe lời

Mẹ ơi con hứa sẽ chẳng làm mẹ buồn nữa

Sẽ chẳng làm mẹ khóc nữa


Ngày tháng qua đi con dần lớn khôn

Chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều hơn

Mẹ đừng lo lắng con đã trưởng thành lắm

Hãy để con lo những tháng năm về sau

Từ lúc con sinh ra đời trên thế gian

Con bao nhiêu tuổi mẹ bấy nhiêu gian nan

Hãy để con lo cho mẹ nhiều hơn

Mẹ ơi mẹ à hãy để cho chúng con
You're watching

correct Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Ơi, Mẹ À Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...