Friday, September 29, 2017

Mẹ Quê Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Quê Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Quê Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Quê Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Quê Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Quê Lyrics song presented by Lm. Cao ThăngBài hát: Mẹ Quê - Lm. Cao Thăng


Nắng chiều vàng vọt sau rặng tre, khói bếp nhà ai len qua theo mái lá.

Mẹ quê lưng cong lầm lũi đi vào sân nhặt chiếc lá rơi ngồi đếm tháng năm trôi.

Gió vẫn sang chơi bên hiên nhà hỏi thăm mẹ có buồn hay vui.

Đôi tay đan nhau như nguyện cầu, mắt mẹ buồn xa xăm nhìn trời.


Mẹ ngồi nhìn mây bay, mẹ nhìn đời qua tay.

Nuôi con bao ngày tháng, nhìn lại mình mẹ trắng tay.

Đời mẹ tựa cây khô dòng sữa trút cho đời mẹ còn lại đơn côi.

Đêm đêm thắp đèn mẹ tìm con.


Cắt đồng mùa gặt trơ ra khô, khói đốt đồng vươn lên cao theo cánh gió.

Mẹ quê lang thang nhặt mót những hạt rơi về đong chén cơm vơi ngồi nhớ tháng năm xưa.

Nắng vẫn sang chơi trên sân nhà đùa vui vạt tóc mẹ phất phơ.

Đôi môi râm ran như nguyện cầu.

Mắt mẹ buồn xa xăm nhìn trời.

You're watching

correct Mẹ Quê Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Quê Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Quê Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Quê Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...