Friday, September 29, 2017

Mong Em Nghĩ Lại Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mong Em Nghĩ Lại Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mong Em Nghĩ Lại Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mong Em Nghĩ Lại Lyrics have been many singers present, if

Mong Em Nghĩ Lại Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mong Em Nghĩ Lại Lyrics song presented by Huy NamBài hát: Mong Em Nghĩ Lại - Huy Nam


Anh biết thứ mà em phải cố gắng chịu đựng

Những lần anh không ở bên

Những lần em luôn dấu

Em chẳng có muốn gặp anh

Vì chẳng có lựa chọn

Dù em đã có tổn thương


Mất hết niềm tin những gì em đã cảm nhận

Lòng tự trọng của bản thân

Vì ai em đánh mất

Em đã vì anh người đã khóc bao đêm

Đến giờ cũng chẳng muốn nghĩ thêm


Do anh chính anh mà thôi

Đến khi nước mắt cạn rồi

Em không muốn anh nhận lỗi

Vì người cần muốn thấy trái tim anh chia làm đôi

Nửa cho bản thân của mình

Nửa cho chút lòng tin em nơi anh.


Trải qua biết bao lầm lỡ

Đắng cay mấy ai nào ngờ

Em không muốn nghe lời hứa

Vì người cần lý trí bước qua tháng năm gục ngã

Anh vẫn dõi theo người mà

Mong em nghĩ lại vì hai vẫn còn yêu
You're watching

correct Mong Em Nghĩ Lại Lyrics

if you detect errors in the Mong Em Nghĩ Lại Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mong Em Nghĩ Lại Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mong Em Nghĩ Lại Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...