Friday, September 29, 2017

Mưa Chiều Miền Trung Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mưa Chiều Miền Trung Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mưa Chiều Miền Trung Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mưa Chiều Miền Trung Lyrics have been many singers present, if

Mưa Chiều Miền Trung Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mưa Chiều Miền Trung Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài hát: Mưa Chiều Miền Trung - Dương Hồng Loan

Tác giả: Hồng Xương Long


Miền Trung đất bồi phù sa

Người miền gian khổ từ nhiều đời qua

Từ khi anh xa quê, từ đó em nhớ mong người xa

Mùa đông mây lững lờ trôi

Trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi

Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bến đợi

Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức

Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi

Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa

Con sông têy nay đã già mà người đi biền biệt phương xa

Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời

Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em

Ơi! Quê hương man mác buồn

Chiều miền Trung mưa tím bến sông

Tình yêu chưa trọn thành đơi, mà lòng đau như cắt bạn tình ơi

Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời

Chở anh nay bao năm rồi mà anh chưa về bến đợi
You're watching

correct Mưa Chiều Miền Trung Lyrics

if you detect errors in the Mưa Chiều Miền Trung Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mưa Chiều Miền Trung Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mưa Chiều Miền Trung Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...