Friday, September 29, 2017

Ngôi Nhà Xinh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngôi Nhà Xinh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngôi Nhà Xinh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngôi Nhà Xinh Lyrics have been many singers present, if

Ngôi Nhà Xinh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ngôi Nhà Xinh Lyrics song presented by Lm. Cao ThăngBài hát: Ngôi Nhà Xinh - Lm. Cao Thăng


Ngôi nhà xinh, tôi mơ ngôi nhà xinh,

Đầy yêu thương đầm ấm một gia đình.

Ngôi nhà xinh, tôi mơ ngôi nhà xinh,

Cùng anh em vui hát bên mẹ cha.


Thời gian trôi qua, tôi rời xa mái nhà xinh.

Cuộc đời nổi trôi vui buồn kiếp tha hương.

Ngôi nhà xinh, tôi mơ ngôi nhà xinh,

Đầy yêu thương đầm ấm một gia đình.


Ngôi nhà xinh, tôi mơ ngôi nhà xinh,

Cùng anh em vui hát bên mẹ cha.

Dù ai đi xa mong về nơi mái nhà xưa,

Tìm lại tuổi thơ những chiều tắm ao dâu.

Ngôi nhà xinh nay khoác rêu phong.

Cha mẹ ơi! Con nay đã về.
You're watching

correct Ngôi Nhà Xinh Lyrics

if you detect errors in the Ngôi Nhà Xinh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ngôi Nhà Xinh Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ngôi Nhà Xinh Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...