Friday, September 29, 2017

Ngọn Trúc Đào Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngọn Trúc Đào Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngọn Trúc Đào Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngọn Trúc Đào Lyrics have been many singers present, if

Ngọn Trúc Đào Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ngọn Trúc Đào Lyrics song presented by Lệ QuyênBài Hát: Ngọn Trúc Đào - Lệ QuyênChiều xưa có ngọn trúc đào

Mùa thu lá rụng bay vào sân em

Chiều thu gió lạnh êm đềm

Mùa thu lá rụng cho mềm chân em


Tại vì hai đứa ngây thơ

Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn

Nhìn vầng trăng sáng lung linh

Nhìn em mười sáu như cành hoa lê


Rồi mùa thu ấy qua đi

Chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng

Thuyền đành xa bến sang sông

Hàng cấy trút lá tình đi lấy chồng


Chiều nay nhớ ngọt trúc đào

Mùa thu lá rụng bay vào sân em

Người đi biết về phương nào

Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
You're watching

correct Ngọn Trúc Đào Lyrics

if you detect errors in the Ngọn Trúc Đào Lyrics , please reflect to us via the comment form below.