Friday, September 29, 2017

Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics have been many singers present, if

Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics song presented by Tố MyBài hát: Phải Lòng Con Gái Bến Tre - Tố My


Bậu sang phà Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau

Đôi bóng trăng trên đầu (ơ hờ) tưởng như áo cô dâu

Áo bậu đỏ cánh kiến (ơ hơ) da bậu vàng phù sa

Mắt ngời xanh nước biển, tim bậu hồng lòng qua


Bậu sang phà Rạch Miễu, ngoe nguẩy xuống Bến Tre

Về Cái Mơn, Lương Hòa hay là, Về Sơn Đốc, Ba Tri ?

Guốc bậu rụng tiếng lá (ơ hơ), thoang thoảng mùi làm duyên

Thoáng mùi thương quá đỗi; Mùi tình Lục Vân Tiên


** Đợi ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về

Lòng qua như con nước

lênh đênh vào trong mong nhớ

Vịnh Bến Tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi !!!


ĐK:


Bậu sang phà Rạch Miễu, vô Chợ Giữa nhởn nhơ

Về Trúc Giang đang chờ hay về, Cù Lao Ống trăng mơ ?

Tức bàn chân quấn quýt ớ hơ... quanh quẩn vòng thủy chung

Bóng dừa vương áo mỏng, in đậm chùm yêu thương


Bậu sang phà Rạch Miễu, thăm trường cũ Nam Xương

Lư lắc lư xe thổ (ha) mộ... Chèn ơi quá dễ thương !

Quyết lòng theo bén gót (ớ hơ), năn nỉ hoài hổng nghe

Ước gì đương trắc trở... Gặp nụ cười Bến Tre !
You're watching

correct Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics

if you detect errors in the Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Phải Lòng Con Gái Bến Tre Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...