Friday, September 29, 2017

Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics have been many singers present, if

Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics song presented by Mai Thiên VânBài hát: Phận Gái Thuyền Quyên - Mai Thiên Vân


Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi

Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi

Khi xưa thầm nói yêu nhau

Bao nhiêu mộng thắm ban đầu

Thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi


Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong

Mười hai bến nước biết bến nào trong

Tùy em đành phải sang ngang

Thương yêu ngày cũ chưa tan

Xin anh đừng oán trách người đi


Thôi! từ đây thôi nhé

Anh về sống âm thầm đếm thời gian

Xóa mờ dĩ vãng mến yêu

Anh, xin hãy quên đi

Cho kẻ vu quy cùng người trăm năm

thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời


Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân

Người đây kẻ đấy cách mấy đò ngang

Đôi ta nào phải thiên duyên

Gieo chi lời trách ưu phiền

Xin thương giùm phận gái thuyền quyên.
You're watching

correct Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics

if you detect errors in the Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Phận Gái Thuyền Quyên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...