Friday, September 29, 2017

Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics have been many singers present, if

Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics song presented by Nguyễn Đình VũBài hát: Phía Sau Một Cô Gái Cover - Nguyễn Đình Vũ


Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái (bằng một cô gái anh đã từng yêu)

Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên

Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi

Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên, đến lạ.Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,

Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh

Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh

Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh.

Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi


[Chorus]

Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái

Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên

Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi

Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên, đến lạ...

.....

Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái (bằng một cô gái anh đã từng yêu)

Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên

Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi

Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên, đến lạ...

You're watching

correct Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics

if you detect errors in the Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Phía Sau Một Cô Gái Cover Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...