Friday, September 29, 2017

Quên Đi Ngày Mai Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Quên Đi Ngày Mai Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Quên Đi Ngày Mai Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Quên Đi Ngày Mai Lyrics have been many singers present, if

Quên Đi Ngày Mai Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Quên Đi Ngày Mai Lyrics song presented by Cao Thùy LinhBài hát: Quên Đi Ngày Mai - Cao Thùy Linh


Ngày đã dần tắt từ lâu

Tia nắng ấm cũng đã phai màu

Chờ đợi đêm, đợi đêm, đợi đêm về mau

Gạt nỗi buồn ở đằng sau

Đôi chân em sẽ vẫn bước theo

Tiếng ca vút bay lên thật cao.


Cho con tim không mang ưu tư vấn vương đắn đo

Cho quên đi quên đi quên đi những ưu phiền đã theo ta

Những nỗi buồn đã theo ta mỗi đêm dài.


[ĐK:]

I just want a good good feeling feeling

Good good feeling feeling

I just wanna get high.


Hãy đưa lên cánh tay nào

Bước theo nhịp chân đi nào

And start the dance right now.


Just wanna oh oh oh

I wanna dance, wanna dance, wanna get high

Let the music blow my mind tonight

Quên đi, quên đi, quên đi ngày mai.
You're watching

correct Quên Đi Ngày Mai Lyrics

if you detect errors in the Quên Đi Ngày Mai Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Quên Đi Ngày Mai Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Quên Đi Ngày Mai Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...