Friday, September 29, 2017

Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics have been many singers present, if

Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics song presented by Vĩnh Thuyên Kim



Bài hát: Rẽ Trái Rẽ Phải - Vĩnh Thuyên Kim


Cuối đường vắng có một người vẫn đứng đó

Lòng ngập tràn bao đắn đo bàn chân muốn bước như lại lo

Lúc người nói muốn em rời bỏ tất cả

Để bên anh cùng anh sánh đôi con đường tình yêu.


Nếu người biết đã bao lần khóc tiếc nuối

Vì còn một người trước anh thầm mong anh hiểu cho lòng em

Nắm chặt tay ngã ba đường phải cố bước

Tìm ra đường mình khắc ghi chọn cho mình một lối đi.


[ĐK:]

Giờ rẽ trái đi cùng anh đến nơi đôi ta hằng mơ

Còn rẽ phải thì em trở về cùng người từng hẹn ước

Lòng em muốn đi cùng anh nhưng người đó phải làm sao

Biết thế nào chọn cả hai biết thế nào.
You're watching

correct Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics

if you detect errors in the Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Rẽ Trái Rẽ Phải Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...