Friday, September 29, 2017

Romance De Amour Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Romance De Amour Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Romance De Amour Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Romance De Amour Lyrics have been many singers present, if

Romance De Amour Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Romance De Amour Lyrics song presented by Francis Goyacó lời đâu mà viết hehe~:-P~

có 1 đìu em mún nói với 1 ngừơi

Em iu ngừơi biết bao,

1 ngày kia anh đến và hỏi em,

Em yêu anh hay yêu cuôc sống của em?

Em trả lời rằng em yêu cuộc sống của mình,

Anh quay lưng đi k nói gì,

Nhưng anh đâu biết rằng anh chính là cuộc sống của em...

bupbedethuong1234b...

Pé...Ña
You're watching

correct Romance De Amour Lyrics

if you detect errors in the Romance De Amour Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Romance De Amour Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Romance De Amour Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...