Friday, September 29, 2017

Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics have been many singers present, if

Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics song presented by Lê Cát Trọng LýBài hát : Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) - Lê Cát Trọng Lý


Có ước mơ tựa như cánh buồm

Chờ cơn gió vút lên

Có vết thương mười năm đứng âm thầm

Vì cơn mưa sống lại

Có trái tim tựa như tiếng đàn

Làm tôi yêu siết bao

Có bước chân dài hơn những con đường

Về nơi tâm vắng lặng


Là là la lá là...

La là lá la la la là lá là la

Là là la lá là...

La là lá la la la là lá là la


Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu

Chờ bàn tay đến lay

Có tiếng ca là hương ngát trầm

Gọi người mê thức dậy

Có chuyến đi dài hơn đất trời

Và không thể đến nơi

Có tiếng kêu là im ắng ì...

Là không thể hát về...
You're watching

correct Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics

if you detect errors in the Tám Chữ Có (Cuộc Đời Của Yến OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.