Friday, September 29, 2017

Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics have been many singers present, if

Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics song presented by Hà Thanh XuânBài hát: Thà Đừng Yêu Nhau - Hà Thanh Xuân


Thà rằng đừng yêu nhau

mà niềm tin sống mãi trong lòng

Thà rằng đừng yêu nhau

để rồi tình có như không

Thà rằng đừng yêu nhau

sớm chiều hờn ghen trông ngóng

Thà rằng đừng yêu nhau

gió mưa tơi tả đóa hoa hồng.


Thà rằng đừng yêu nhau

vì ngày mai chối bỏ cuộc đời

Thà rằng đừng yêu nhau

khiến lòng lõng chơi vơi

Thà rằng đừng yêu nhau

trách gì người vui duyên mới

Thà rằng đừng yêu

có đâu nước mắt tuôn rơi.


Em cho anh thật nhiều

mà nhận chẳng có bao nhiêu

Anh xa em một ngày

sầu thương tâm tư héo gầy

Trong cơn mê đọa đầy

bằng nghìn nụ hôn nồng cháy

Trên đôi môi giờ này

chỉ còn lại bao đắng cay.


Thà rằng đừng yêu nhau

lời thề xưa đã lỡ quên lời

Thà rằng đừng yêu nhau

tủi hờn trọn kiếp đơn côi

Thà rằng đừng yêu nhau

chỉ là tình yêu gian dối

Thà rằng đừng yêu nhau

có đâu anh mãi xa tôi.
You're watching

correct Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics

if you detect errors in the Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thà Đừng Yêu Nhau Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...