Friday, September 29, 2017

Tình Yêu Cách Biệt Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Yêu Cách Biệt Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Yêu Cách Biệt Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Yêu Cách Biệt Lyrics have been many singers present, if

Tình Yêu Cách Biệt Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Yêu Cách Biệt Lyrics song presented byBài hát: Tình Yêu Cách Biệt - Phi Nhung


Em biết tại sao anh luôn u buồn

Và thường suy tư trong những chiều buông

Anh muốn xa em phải không

Ôi đời ai hiểu đàn ông

Mới yêu thì hứa một lòng


Em biết tại sao anh em hay buồn

Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn

Tay trắng nên anh nào mong

Mơ nhiều cũng chỉ bằng không

Vì yêu nên muốn xa người


Anh ơi! đừng nói xa nhau!

Yêu anh, yêu mối duyên đầu

Xa em dù biết khổ đau

Dứt bỏ tình yêu không nợ

Anh nghèo biết tính làm sao

Thì thôi nhé em!

Anh có còn yêu em như hôm nào

Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau

Anh muốn xa em thật sao

Thôi đành kiếp nào gặp nhau

Tình ta gởi gió mây sầu
You're watching

correct Tình Yêu Cách Biệt Lyrics

if you detect errors in the Tình Yêu Cách Biệt Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Yêu Cách Biệt Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Yêu Cách Biệt Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...