Friday, September 29, 2017

Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics have been many singers present, if

Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics song presented by Phan Đinh TùngBài hát: Trên Tường Nhà Dưỡng Lão - Phan Đinh Tùng


Con ơi, ngày xưa kia lúc con nhỏ dại

Cầm tay mẹ dắt con từng ngày

Những lần buộc dây chiếc giầy

Vì vậy mỗi lần mẹ chóng quên

Mẹ ngập ngừng mẹ không nhớ tên

Xin con cho mẹ xin thêm chút thời gian


Con ơi, bài ca dao những năm đầu đời

Mẹ dạy con hát trong từng lời

Những ngày mẹ vui nhất đời

Vì vậy mỗi lần mẹ nhớ ra

Kể nhiều lần về năm tháng qua

Xin con thông cảm cho một người đã già


Giữ hơi ấm con kề bên

Thắp tia ánh sáng xuyên màn đêm

Con là niềm ước ao từng ngày mẹ có

Lúc đau đớn, khi buồn thương (vương)

Lúc con muốn có ai chở che

Hãy tin rằng thế gian vẫn còn có mẹ


Con ơi bàn chân mẹ bước không vững rồi

Bàn tay run mỗi khi trở trời

Những ngày dần xa cõi đời

Vì vậy mỗi lần con đến bên

Dìu mẹ chầm chậm thôi nhé con

Như khi xưa mẹ dắt con đi vào đời.
You're watching

correct Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics

if you detect errors in the Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trên Tường Nhà Dưỡng Lão Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...