Friday, September 29, 2017

Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics have been many singers present, if

Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics song presented by Chi PuBài hát: Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) - Chi Pu


Bạn đã đến bên tôi một ngày, thật buồn

Và khẽ nói bên tai tôi, hãy tựa vào đây

Tôi đã khóc như một đứa trẻ, chưa trưởng thành

Giọt nước mắt chất chứa bao điều không tên


Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi

Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời

Như đã từng quen, và chưa bao giờ quên

Mình đã cùng một cái tên.


Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời

Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời

Tôi là ai nếu một ngày mai

Chẳng còn ai bên cạnh


Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về

Bạn có biết không bao năm tháng qua vẫn nặng nề

Con đường hôm nay như dài thêm

Khi bạn chẳng còn ở bên

Hãy trở về đi!


Bạn có thấy cơn mưa đang rơi thật buồn

Cầm tay nếu tôi khẽ run hãy ở lại đây

Tôi vẫn bước qua những tháng ngày không ngoảnh lại

Tìm ký ức in dấu nơi bạn bên tôi


Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi

Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời

Như đã từng quen, và chưa bao giờ quên

Mình đã cùng một cái tên.


Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời

Bạn đừng biến mất đi để tôi loi giữa cuộc đời

Tôi là ai nếu một ngày mai

Chẳng còn ai bên cạnh.


Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về

Bạn có biết không bao năm tháng qua vẫn nặng nề

Con đường hôm nay như dài thêm

Khi bạn chẳng còn ở bên

Hãy trở về đi!
You're watching

correct Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics

if you detect errors in the Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trở Về Đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai Ost) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...